Τελευταία εβδομάδα κολύμβησης

  126

  Τα πρωινά τμήματα κολύμβησης την τελευταία εβδομάδα προπονήσεων, λόγω σχολικών υποχρεώσεων, μπορούν να έρχονται στα μεσημεριανά ή απογευματινά τμήματα τις εξής ώρες:

  Αρχάριοι 1 Τετάρτη και Παρασκευή 5:00-5:45

  Αρχάριοι 2 Τετάρτη και Παρασκευή 5:45-6:30

  Μεσαίο Τετάρτη και Παρασκευή 4:00-5:00

  Μεσαίο και Αρχάριοι 1 Δευτέρα και Πέμπτη 2:00-3:00